Sadâkat Timsali Hz. Ebû Bekir

Sadâkat Timsali Hz. Ebû Bekir

Miladi 573 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babası EbûKuhâfe/Osman b. Âmir, annesi ise Ümmü’l-Hayr/Selma bt. Sahr’dır. İslam’a daha nübüvvetin ilk günlerinde girdiğinde yaşı otuz sekiz idi. Allah Resulü (sas) ile tüm gazvelere ve birkaç seriyyeye katılmış ayrıca hac emirliği de yapmıştır. Efendimiz (sas) ile Medine’ye hicret edince Hz. Peygamber (sas) onu Harice b. Zeyd b. EbîZüheyr ile kardeş kıldı. Hz. Ebû Bekir dört kez evlenmiş ve bu evliliklerinden üçü erkek, ikisi kız çocuğu olmak üzere beş çocuğu düny...

Devamı ...
Küfrün Himayesine Razı Olmayan Kalp: Osman b. Maz'ûn

Küfrün Himayesine Razı Olmayan Kalp: Osman b. Maz'ûn

Hz. Peygamber’i görünce sevindi Osman b. Maz’ûn; dudaklarındaki tebessüm itirafıydı bu sevincin. Halbuki müslüman değildi o vakit, Resûlullah’ı evinin avlusunda görünce ayakları yanına götürüvermişti işte. “Oturmaz mısın?” sorusuna, “Evet, otururum,” cevabını vermiş, bu kararıyla tanığı olmuştu büyük buluşmanın. Nebî, karşısına geçip onun...

Devamı ...
Muhammed Emin Yıldırım Hoca İle Siyerin Temel Kaynağı Olarak: Kur’an-ı Kerim Üzerine Söyleşi

Muhammed Emin Yıldırım Hoca İle Siyerin Temel Kaynağı Olarak: Kur’an-ı Kerim Üzerine Söyleşi

Ülkemizde birçok dergi yayımlanmaktadır. Hali hazırda dini literatür dergileri de oldukça fazla sayıda çıkmaktadır. Siyer alanında da özellikle son dönemde çeşitli dergiler mevcut iken, neden Siyer Dergisi’ne ihtiyaç duyuyoruz? Siyer Dergisi’nin diğer dergilerden farkı ne olacak?Bismillahirrahmanirrahim El-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn ve’s-Salâtu ve’s-Selâ- mu a’lâ Rasûlinâ Muhammedin ve a’lâ Âlihî ve Sahbihî ecmaînÖncelikle hayırlı mü...

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İsim deyince, tek başına kullanıldığında müsemmasını, yani o ismin alem olarak verildiği kişiyi ya da şeyi akla getiren remiz ve semboldür. Bir varlığın genellikle bir tek ismi olur. Bu anlamda elbette Resûlullah’ın tartışmasız tek ismi Muhammed’dir (Aleyhi’s-salatüve’s-selam). Bununla birlikte onun belirleyici bir vasfı olup ismi olarak bilinen pek çok özelliği vardır. Ayrıca tek başına/mutlak olarak zikredildiğinde onu akla ge...

Devamı ...
SEMERKAND Şah-ı Zendi (Yaşayan Sultan) Kusem Bin Abbas

SEMERKAND Şah-ı Zendi (Yaşayan Sultan) Kusem Bin Abbas

Kusem bin Abbas, Medine’de asr-ı saadet melteminin estiği yıllarda Mekke’de dünyaya gelmişti. “Her hayrı kendisinde toplayan” anlamına gelen “Kusem”, aynı zamanda Peygamber Efendimizin (sas) isimlerinden birisiydi. Babası Hz. Peygamber’in amcası Abbas (ra), annesi Hz. Hatice’den sonra iman eden ilk hanım olan Ümmü FadlLübabe’dir. Ehl-i beyt ile süt kardeşi olma şerefine nail olan Kusem’in (ra) doğum tarihini bilemiyoruz. Fakat Hz. Hasan ile süt kardeşi olması hasebiyle takribi doğum tarihinin h.3 /m.624 olduğunu söyleyebiliriz....

Devamı ...
Şehirlerin Anası Mekke

Şehirlerin Anası Mekke

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ “...

Devamı ...
Nübüvvet Dönemi Öncesi -I-

Nübüvvet Dönemi Öncesi -I-

Siyer koronolojisi Hz. Peygamber’in (s.a) hayatındaki olaylarının doğru olarak tarihlendirilmesini amaçlayan, siyer ilminin bir alanıdır. Bu konunun astronomik veriler ve takvim bilgisi ile de doğrudan alakası olduğu için rivâyetlerin yanında teknik imkanlardan da istifâde edilmektedir. Siyer olayları belli bir takvime göre tasnif edildiğinde aralarında irtibatların kurulması kolaylaşır. Kronolojik altyapısı olmayan bir eser sadece tematik bir anlatımdan ibaret kalabilir. Böyle bir eserde âyetl...

Devamı ...
Hayatını İmanına Şâhid Kılabilir misin?

Hayatını İmanına Şâhid Kılabilir misin?

İslâmiyet ile tanışmadan evvel Mekke sokaklarında güçlü bir adam vardı: Adiyyoğulları’ndan Ömer b. Hattab… Zengin, kültürlü bir ailenin evlâdı ve o günün Mekkesi’nde okuma-yazma bilen çok az kişiden biri idi. Yine o günün Mekkesi’nde çok önemli kararların alındığı bir meclis şeklinde tabir edebileceğimiz Dâru’n-N...

Devamı ...
Mü’min Genç Kıssası

Mü’min Genç Kıssası

İnsanoğlu zaman zaman sevinen, üzülen, hayal kırıklığına uğrayan bir varlıktır. Kendimizden örnek vermek gerekirse, bir işe başladıktan sonra artık devamını getiremeyeceğim, bırakıyorum, yapamayacağım dediğimiz zamanlar olmuştur.İşte böyle zamanlarda büyüklerimizden şöyle bir teselli cümlesi işitiriz: “Bizim zamanımızda sizinki kadar imkan yoktu ve insanlar yapmak istedikleri işleri zorluklar içerisinde gerçekleştirirdi.” diyerek yaşanmış bir olayı anlatıp geçmişten örnek...

Devamı ...
Hz. Ebu Bekir'in Dilinden

Hz. Ebu Bekir'in Dilinden

Muhakkak ki kişiyi doğru yolda emin kılacak, onlara sarıldığı vakit hiçbir korku ve tereddüt yaşamadan dünya ve ahiret yaşamını idame ettireceği ölçüler, Kur’an ve sünnet çizgisidir. Allah’ın kitabı Kur’ân-ı Kerim’de, ibadetin esasları zikrediliyor ise de bunların şekil ve uygulamala...

Devamı ...
Günümüzden Asr-ı Saâdet İklimine Açılan Pencere : Siyer Atlas /ı Sami Mağlus

Günümüzden Asr-ı Saâdet İklimine Açılan Pencere : Siyer Atlas /ı Sami Mağlus

Ülkemizde ve İslam coğrafyasında son dönemlerde siyere olan ilgi artmıştır. Özellikle son birkaç yıldır ortaokul ve lise düzeyi örgün eğitimde “Hz. Muhammed’in (sas) Hayatı” başlığı altında bir siyer dersinin müfredata girmiş olması da bu ilginin artışına önemli bir katkısı olmuştur. Siyer öğretiminde meselenin sadece tarihi bir bilgi birikiminden ibaret olmadığı ...

Devamı ...
...Hanımlar Âleminin Sultanı, Risalet Davasının Annesi Hz. Hatice

...Hanımlar Âleminin Sultanı, Risalet Davasının Annesi Hz. Hatice

Hatice validemiz Ebrehe’nin Kâbe’ye saldırmasından 15 sene önce, miladi 555 yılında normalde doğması gereken zamandan 2 ay önce dünyaya geldi. “Erken doğan kız çocuğu” manasına gelen Hatice ismini babası Huveylid verdi kızına. Baba Huveylid kızının doğumundan kısa bir süre sonra Ficar savaşlarında vefat etti. KureyşKabilesi’ninEsedoğulları koluna mensup olan Hatice Validemiz’in soyu yedinci kuşakta, Hz. Peygamber’in (sav) soyu Kusay’da birleşir. Efendimiz’e soy bakım...

Devamı ...
Âs. B. Vail

Âs. B. Vail

Ebû Amr künyesiyle tanınan Âs b. Vâil İslamiyet’in baş düşmanlarından biridir. Miladi 537 yılında Mekke’de doğmuştur. Babası Vail b. Hişam’dır....

Devamı ...
Hz. Ömer (ra) Kendi Elleri İle Kız Çocuğunu Toprağa Gömdü mü?

Hz. Ömer (ra) Kendi Elleri İle Kız Çocuğunu Toprağa Gömdü mü?

Hz. Ömer’in (ra) İslâm öncesi hayatı anlatılırken en fazla gündeme getirilen mesele kendi elleri ile kız çocuğunu gömmesidir. Ancak bu konuda kaynak niteliğinde olan eserlerimizin hiçbirinde böyle bir rivayet geçmemektedir. İnsanların dillerinde dolaşan ve bazı kitaplarda zikredilen o rivayetin aslı yoktur. Anlatılan rivayet şudur: Hz. Ömer (ra), bir gün şöyle demiştir: “Cahiliye hayatı hakkında iki şey aklıma gelince birine güler, birine ağlarım. Güldüğüm şey kendi ellerimizle helvadan put yapar sonra acıkınca o putları yerdik. Ne zaman bu ak...

Devamı ...
Siyer Yazıcılığında Bir Dönüm Noktası  İbn Sa'd

Siyer Yazıcılığında Bir Dönüm Noktası İbn Sa'd

Siyer ilmi söz konusu olduğunda adı ilk akla gelen isimlerden birisidir İbnSa’d. “Karşılaştırmalı Nakil Dönemi” olarak adlandırılan klasik dönem siyer yazıcılığının ilk müellifi olarak da kabul edilir. Başta sahâbe, tabiîn ve etbau’t-tâbiînden olmak üzere toplamda 5500’ü aşkın tercemeyi/biyografiyi barından siyer literatürü...

Devamı ...
Asr-ı Saâdet Mutfağı

Asr-ı Saâdet Mutfağı

Azıkların en hayırlısını, ahiret azığı olarak niteleyen Resûlullah Efendimiz (sas), yemeden içmeden kesilerek bir yol takip edilmesini önermezdi. Hristiyan ve Budist rahiplere özenilmesini onaylamazdı. O, döneminin imkânları ve helal sınırlar çerçevesinde sevdiği her şeyden yemeyi tercih ederdi....

Devamı ...
Ebvâ

Ebvâ

Ebvâ, Mekke ile Medine arasında ve Medine'ye yaklaşık 215 km uzaklıkta bulunan bir köydür. Ebvâ köyü, Hz. Peygamber'in (sas) annesi Âmine'nin kabrinin bulunması ve İslâmtarihindeki bazı olayların meydana geldiği yer olması nedeniyle ...

Devamı ...
Kur’ân’ın hayata dönüşmüş hali: Siyer-i Nebî

Kur’ân’ın hayata dönüşmüş hali: Siyer-i Nebî

Çoğulu siyer olan siret kelimesi, sözlükte “tavır ve hareket, hayat tarzı, tutulan yol, gidişat, tabiat, tedbir ve idare” anlamlarına gelir.[1]Kur’ân-ı Ker...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Muhterem Hocam, malumunuz siyerin en temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Siyer-Kur’an ilişkisi bağlamında, Hz. Peygamber’in ve aziz kitabımız Kur’an-ı Kerim'in anlaşılması konusunda neler söylersiniz?...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim /

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim /

Muhterem Hocam, Malumunuz Siyer’in En Temel Kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Siyer-Kur’an ilişkisi bağlamında, Hz. Peygamber’in ve Aziz kitabımız olan Kur’an-ı Kerimin anlaşılması konusunda neler söylersiniz?...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

 Muhterem Hocam, malumunuz siyerin en temel kaynağı Kur’an-ıKerim’dir. Siyer-Kur’an ilişkisi bağlamında, Hz. Peygamber’in ve aziz kitabımız Kur’an-ı Kerim'in anlaşılması konusunda neler söylersiniz?...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Muhterem Hocam; malumunuz  Siyerin Temel Kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Siyer-Kur’ân ilişkisi bağlamında Hz. Peygamberin ve aziz kitabımız olan Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılması konusunda neler söyleyebilirsiniz?Kur’ân-ı Kerim,Resûlulah’ın (sas) hayatının çok az bir bölümüne işaret etmiştir ve...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Muhterem Hocam, Malumunuz Siyer’in En Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim’dir. Siyer-Kur’ân ilişkisi bağlamında, Hz. Peygamber’in ve Aziz kitabımız olan Kur’ân-ı Kerim anlaşılması konusunda neler söylersiniz?Ö...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Muhterem Hocam, Malumunuz Siyer’in En Temel Kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Siyer-Kur’an ilişkisi bağlamında, Hz. Peygamber’in ve Aziz kitabımız olan Kur’an-ı Kerim anlaşılması konusunda neler söylersiniz?...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyer Kur’ân ilişkisi bağlamında Hz. Peygamberin ve aziz kitabımız olan Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılması konusunda neler söyleyebilirsiniz? ...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Muhterem Hocam, Malumunuz Siyer’in En Temel Kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Siyer-Kur’an ilişkisi bağlamında, Hz. Peygamber’in ve Aziz kitabımız olan Kur’an-ı Kerim anlaşılması konusunda neler söylersiniz?...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyer Kur’ân ilişkisi bağlamında Hz. Peygamberin ve aziz kitabımız olan Kur’ân-ı Kerimin anlaşılması konusunda neler söyleyebilirsiniz? Belki şöyle başlayabilirim. Peygamber Efendimiz’in (s...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyer Kuran ilişkisi bağlamında Hz. Peygamberin ve aziz kitabımız olan Kuran-ı Kerim’in anlaşılması konusunda neler söyleyebilirsiniz?...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

 Siyer Kuran ilişkisi bağlamında Hz. Peygamberin ve aziz kitabımız olan Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılması konusunda neler söyleyebilirsiniz? Kur’ân-ı Kerim sadece siyerin birinci kaynağı değil; bir Müslüman için, İslam toplumu için, İslam ümmeti için, İslam devleti için, hatırımı...

Devamı ...
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim

Muhterem Hocam, Malumunuz Siyer’in En Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim’dir. Siyer-Kur’ân ilişkisi bağlamında, Hz. Peygamber’in ve Aziz kitabımız olan Kur’ân-ı Kerim anlaşılması konusunda neler söylersiniz?...

Devamı ...
Hz. Sümeyra: Yedikere Olgunlaşan Meyve Çağlası

Hz. Sümeyra: Yedikere Olgunlaşan Meyve Çağlası

Kalemle, kağıtla öğrenilmeyen şeyleri kalemle, kağıtta anlatmak çok zordur... Yüzyıllardır “aşk” kalemin ucunda sivriltilerek, kağıtları kanatmış, binlerce kez satırlara yatırılıp sadırlara akıtılmaya çalışılmıştır. Hemen herkes aşk okurluğu yapmış, aşktan bahseden cümlelerin muhatabı olmuştur. Çoğu zaman bu görevi yüklenen kalemler de eleştirilmiş; aşkın özüne söz ile ulaşılıp ulaşı...

Devamı ...
Hadis İlminin Önemi Ve Gayesi

Hadis İlminin Önemi Ve Gayesi

Ebû Hureyre’den (r.a) rivâyet edildiğine göre, — Yâ Rasûlallâh! Kıyamet günü senin şefaatine; ilgi ve teveccühüne nail olacak en bahtiyar insan kimdir? suâli soruldu. Rasûlullah (sas):— Ebû Hureyre! Hadise olan hırs ve merakını gördüğüm için, bu hadisi senden evvel ...

Devamı ...
2016 Yılında Türkiye ve Dünya'da Yapılan Siyer Çalışmaları

2016 Yılında Türkiye ve Dünya'da Yapılan Siyer Çalışmaları

2016 Yılında Türkiye'de Yapılan Siyer Çalışmalarıİmam Hatipli gençlerden Siyer Gazetesi...

Devamı ...
Hz. Ömer (ra) 40. Müslüman mı?

Hz. Ömer (ra) 40. Müslüman mı?

Bugün birçok siyer kitabımızda ne yazık ki bu bilgiyi görmekteyiz: Birincil kaynağı İbn Hişâm’ın es-Sîre’sinde olan bu bilgi, eksik bir bilgidir. Malum olduğu üzere, Hz. Ömer (ra) Nübüvvetin 6. yılı Müslüman oldu. Eğer Hz. Ömer’in (ra) 40. Müslüman olduğunu kabul edersek, altı yıl boyunca Müslümanların sadece 39 kişi olduklarını söylemiş oluruz ki bu iddia ise söz konusu yıllarda pek çok sahâbînin Müslüman olduğu gerçeğini görmezlikten gelmemiz demektir.Daha da ötesi bugün yine bazı siyer k...

Devamı ...
Darağacında Bir Yiğit

Darağacında Bir Yiğit

Şüphesiz hizipler, toplandılar etrafımda,Ne kadar adamları varsa, her biri, bir yanımda!...

Devamı ...
Ümmü Eymende Beyânın Hikmeti

Ümmü Eymende Beyânın Hikmeti

 Ümmü Eymen’de Beyân’ın Hikmeti Kelâm’ demişsek şimdiye değin hep dillerde ve kelâm diyorsak şimdilerde de sormalı önce; nerelere sarkar bu ipin ucu? Hangi kuyudan hangi bakraçla suyu toprak yüzüne düşürmektir bu kelâm...

Devamı ...
Niyetin sağlamsa kazançlı çıkarsın

Niyetin sağlamsa kazançlı çıkarsın

Niyetin Sağlamsa Kazançlı Çıkarsın    ...

Devamı ...

Bağlar Mah. Çeşme Sok. No:10/A Güneşli / İSTANBUL
+90 212 550 0 571
info@siyerdergisi.com

Gizlilik koşulları | Yasal Uyarılar


Copyright 2016 Siyerdergisi.com. All rights reserved. By Fikirdaş