Hadis İlminin Önemi Ve Gayesi

Hadis İlminin Önemi Ve Gayesi

Ebû Hureyre’den (r.a) rivâyet edildiğine göre, — Yâ Rasûlallâh! Kıyamet günü senin şefaatine; ilgi ve teveccühüne nail olacak en bahtiyar insan kimdir? suâli soruldu. Rasûlullah (sas):— Ebû Hureyre! Hadise olan hırs ve merakını gördüğüm için, bu hadisi senden evvel ...

Devamı ...

Bağlar Mah. Çeşme Sok. No:10/A Güneşli / İSTANBUL
+90 212 550 0 571
info@siyerdergisi.com

Gizlilik koşulları | Yasal Uyarılar


Copyright 2016 Siyerdergisi.com. All rights reserved. By Fikirdaş